Drodzy Goście, od dnia 24 marca nasza restauracja pozostanie zamknięta do odwołania.

Dear Guests, from 24th of March our restaurant will remain closed until further notice.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest DAVIT'S FOOD OLGA OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI; ul.Aleje Ujazdowskie 22; 00-478 Warszawa ; NIP 1132882871 nr kontaktowy 22 629 06 28
 2. Kontakt w razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez DAVIT'S FOOD OLGA OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@rusiko.pl
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane na adresy email: rezerwacje@rusiko.pl
  • odpowiedniej realizacji procesu rezerwacji stolika w restauracji Rusiko
  • wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
  • podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
  • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawnej.
 5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  • w przypadku pytań zadanych drogą elektroniczną dane osobowe będą usuwane w ciągu 14 dni od udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie;
  • w przypadku rezerwacji stolika, dane osobowe będą usuwane w ciągu 3 dni od momentu zakończenia usługi rezerwacyjnej;
  • wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 8. Klientom przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 9. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 
 10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 12. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

Informacja dotycząca wykorzystania plików cookie

Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, które są poźniej odczytywane poprzez serwis internetowy.

Infromacje przechowywane przez cookies mogą być różnorodne.

W serwisie Rusiko informacje zapisywane w cookies dotyczą:

 • potwierdzenia akceptacji plików cookies
 • potwierdzenia wieku w celu oglądania zawartości menu z alkoholami (sesyjne)

Oprócz cookies własnych stosowane są cookies podmiotów trzecich w celu analizy i tworzenia statystyk odwiedzin strony. Do tego celu stosowane jest narzędzie Google Analytics, więcej o tych plikach można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl

Sposób zarządzania plikami cookies możesz zmienić z poziomu ustawień przegladrki internetowej. Pamiętaj, że wyłaczenie plików cookies może ograniczać funkcjonalność strony internetowej

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy funkcjonalności oraz analizowania ruchu na stronie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.   Więcej informacji